Infomasi

Aplikasi LGM Berbagai Modul

Persediaan mudah

Paparan reka bentuk antaramuka mudah difahami. Menyingkatkan masa mengkonfigurasi sistem bagi persediaan awal.

Di mana sahaja

Kebolehan diakses melalui telefon pintar, desktop atau tablet dimana sahaja dengan penggunaan data yang minimum.

Kumpulan Pengguna

Melantik pengguna bertanggungjawab mengikut kumpulan yang bersesuaian kepada module yang telah tersedia.

Sokongan Berdedikasi

Khidmat sokongan yang berdedikasi keatas sebarang aduan bagi menjamin penggunaan sistem didalam jangkamasa yang panjang.

Pengguna

Mula mengguna dengan membuat pilihan anda!